Пошук

Курс валют
$ 40.0000
€ 43.3000

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Товариства c обмеженою відповідальністю «ФІЧА», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту «договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.ficha.tech (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця, разом - Сторонами (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення

 • «Товар» - примірники програмного забезпечення з ліцензією в електронному вигляді або коробкові версії;
 • «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.
 • «Продавець» - компанія, яка реалізує Товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Правовласник/Виробник» (далі - Виробник ПЗ) - особа, яка має виключне право дозволяти використання примірників програмного забезпечення з ліцензією, як об’єкту права інтелектуальної власності.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

 • Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтренет-магазині, в тому числі:
 • добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.